Οδηγός Σπουδών και Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο Οδηγός Σπουδών και ο Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Τους οδηγούς μπορείτε να βρείτε:   Οδηγός Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2017-2018   Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2017-2018     Δ/νση Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων