Οδηγός Σπουδών και Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο Οδηγός Σπουδών και ο Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Τους οδηγούς μπορείτε να βρείτε:

 

Οδηγός Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2017-2018

 

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2017-2018

 

 

Δ/νση Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων