Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Φίλιου Μιχαέλα

Η κ. Μιχαέλα Φίλιου του Δημητρίου, που διορίστηκε με την αριθμ. 7365/19.12.2017 (ΦΕΚ 77/Γ/30.01.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001591420 (Νέος κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP 680) σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία» του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Μαχαιρά Α., Παπαστεφανάκη Λ.

Η κ. Άννα Μαχαιρά του Θεοχάρη, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 5940/23.1.2018 (ΦΕΚ 197/Γ/27.2.2018)  Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 2170714 (νέος κωδικός ΑΡΡ 823), σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ιστορίας των Νεωτέρων Χρόνων, με γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος – 20ος αιώνας», του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Αντωνίου Φ., Καρακώστα Ο.

Ο κ.  Φάμπιο Αντωνίου του Μιχαήλ που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 3643/21.12.2017 (ΦΕΚ 123/Γ/12.2.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00002013284 (νέος κωδικός ΑΡΡ 1183), σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση τα Οικονομικά του Περιβάλλοντος», του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις 28.2.2018 και ανέλαβε…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Νικολιδάκης Ε., Νταντάκας Δ.

Ο κ. Ελευθέριος Νικολιδάκης του Νικολάου που διορίστηκε με την αριθμ. 8308/8.1.2018 (ΦΕΚ 150/Γ/16.2.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 1591656 (νέος κωδικός ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 674), σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση» του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις 22.2.2018 και ανέλαβε καθήκοντα την ίδια ημέρα.  …

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Νικολάου Γ.

Ο κ. Γεώργιος Νικολάου του Βασιλείου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 5274/12.1.2018 (ΦΕΚ 121/Γ/9.2.2018)  Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 2190585 (νέος κωδικός ΑΡΡ 827), σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ιστορίας των Νεωτέρων Χρόνων, με γνωστικό αντικείμενο «Νεώτερη Ελληνική, Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία 16ος – 19ος αιώνας», του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Χριστοφιλάκης Β.

Ο κ. Βασίλειος Χριστοφιλάκης του Νικολάου, που διορίστηκε με την αριθμ. 3879/4.1.2018 (ΦΕΚ 121/Γ/9.2.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001633220, σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνίες με έμφαση στη διάδοση σήματος», του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών, του…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Αλεξίου Γ.

Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου του Αθανασίου, που διορίστηκε με την αριθμ. 7133/15.12.2017 (ΦΕΚ 77/Γ/30.01.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001592753 (Νέος κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP 679) σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική» στον Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων, του Τμήματος Ιατρικής της…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Ξένος Μ.

Ο κ. Μιχαήλ Ξένος του Ανδρέα, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 4559/11.12.2017 (ΦΕΚ 75/Γ/30.01.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 1246, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Ρευστών» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Τσίπης Α.

Ο κ. Αθανάσιος Τσίπης του Κωνσταντίνου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 3376/29.11.2017 (ΦΕΚ 9/Γ/15.1.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00002177349 (νέος κωδικός ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 825), σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία», του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας, της…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Γιαννούλης Ι.

Ο κ. Ιωάννης Γιαννούλης του Νικολάου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 3498/28.11.2017 (ΦΕΚ 1402/Γ/29.12.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00002170833 (Νέος Κωδικός ΑΡΡ 822), σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους») του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής…