Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Λεονταρίτης Γ.

Ο κ. Γεώργιος Λεονταρίτης του Κωνσταντίνου, που διορίστηκε με την αριθμ. 3256/6.11.2017 (ΦΕΚ 1360/Γ/28.12.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001372557, σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία», του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις 4…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Φίλος Π.

Ο κ. Παναγιώτης Φίλος του Αποστόλου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 3553/30.10.2017 (ΦΕΚ 1315/Γ/14.12.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 1591506 (νέος κωδικός ΑΡΡ1581), σε κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), στον Τομέα Γλωσσολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Γλωσσολογία», του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Χρηστάκος Ι.

Ο κ. Χρηστάκος Ιωάννης του Γεωργίου, που διορίστηκε με την αριθμ. 3802/1.11.2017 (ΦΕΚ 1204/Γ/28.11.2017) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001572089 (νέος κωδικός ΑΡΡ 671), σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικά – Εικαστική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Σκαλκώτος Χ.

Ο κ. Σκαλκώτος Χρήστος του Γεωργίου, που διορίστηκε με την αριθμ. 3803/1.11.2017 (ΦΕΚ 1204/Γ/28.11.2017) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001591336 (νέος κωδικός ΑΡΡ 681), σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Γλυπτική» του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Μάουρι Ντ.

Ο κ. Ντάβιντε Μάουρι του Κάρλο, που διορίστηκε με την αριθμ. 3801/1.11.2017 (ΦΕΚ 1204/Γ/28.11.2017) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001592938 (νέος κωδικός ΑΡΡ 690), σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Ογκολογία», στον Παθολογικό Τομέα του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του…

Ορκωμόσια μελών ΔΕΠ – Δημητρακόπουλος Α., Παπαγεωργίου Α., Παπούλιας Χ.

Ο κ. Αριστοτέλης Δημητρακόπουλος του Φωτίου, μετά την αριθμ. 3092/18.10.2017 (ΦΕΚ 1164/Γ/20.11.2017) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 173/2009 «Ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΦΕΚ Α 206/2009)», του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 και του άρθρου 24 του Ν. 3549/2007, σε συνδυασμό με το Ν. 4009/2011 όπως…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Ράντης Κ.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ράντης του Ηλία, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 469/9.10.2017 (ΦΕΚ 1128/Γ/10.11.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001633326 (νέος κωδικός ΑΡΡ697), σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Φιλοσοφίας» του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Λοιδωρίκης Ε., Μπαϊρακτάρη Ε.

Ο κ. Ελευθέριος Λοιδωρίκης του Ευσταθίου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 18880/20.9.2017 (ΦΕΚ 1123/Γ/9.11.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001943074 (νέος κωδικός ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ699), σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών» του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Γκάστη Ε., Λυμπερόπουλος Ε.

Η κ. Ελένη Γκαστή του Χριστοφόρου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 18593/5.9.2017 (ΦΕΚ 1009/Γ/11.10.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 2177484 (νέος κωδικός ΑΡΡ826), σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας (με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» και «Λατινική Φιλολογία»), του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής…

Διαδικασία αξιολογήσης διοικητικών υπαλλήλων – ν. 4489/2017 – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΕΝΤΥΠΑ

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα τα οποία αφορούν τη διαδικασία αξιολόγησης διοικητικών υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4489/2017 ο οποίος τροποποιεί και συμπληρώνει το ν. 4369/2016 και την ερμηνευτική εγκύκλιο αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ.31809/27-9-2017 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.