Ορκωμοσίες μελών ΔΕΠ

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Γιαννάκης Δ., Θάνος Θ., Κόντης Λ.Π., Σαλμάς Κ.

Ο κ. Δημήτριος Γιαννάκης του Ιωάννη, που διορίστηκε – εξελίχθηκε με την αριθμ. 11685/24.4.2018 (ΦΕΚ 723/Γ/26.6.2018) Πράξη – Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 2399, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία επί του Επιστημονικού Πεδίου της Φυσιοπαθολογίας του Ουροποιητικού Συστήματος και της…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Κούτσιας Σ.

Ο κ. Στυλιανός Κούτσιας του Γεωργίου που διορίστηκε με την αριθμ. 14133/2.5.2018 (ΦΕΚ 700/Γ/20.6.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ APP 691 σε κενή μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική», στο Χειρουργικό Τομέα, του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Τσιατούχας Γ.

Ο κ. Γεώργιος Τσιατούχας του Ευθυμίου, που εξελίχθηκε με την αριθμ. 11650/12.4.2018 (ΦΕΚ 672/Γ/12.6.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 828, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων», του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Αγαθόπουλος Σ., Μάκης Α.

Ο κ. Συμεών Αγαθόπουλος του Αντωνίου, που εξελίχθηκε με την αριθμ. 10999/27.3.2018 (ΦΕΚ 602/Γ/25.5.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 2398, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Κεραμικών Υλικών», του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Βασιλόπουλος Α.

Ο κ. Αχιλλέας Βασιλόπουλος του Ηλία που διορίστηκε με την αριθμ. 11231/1.3.2018 (ΦΕΚ 487/Γ/2.5.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001592278 (Νέος κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP 688) σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική», του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Φίλιου Μιχαέλα

Η κ. Μιχαέλα Φίλιου του Δημητρίου, που διορίστηκε με την αριθμ. 7365/19.12.2017 (ΦΕΚ 77/Γ/30.01.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001591420 (Νέος κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP 680) σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία» του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Μαχαιρά Α., Παπαστεφανάκη Λ.

Η κ. Άννα Μαχαιρά του Θεοχάρη, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 5940/23.1.2018 (ΦΕΚ 197/Γ/27.2.2018)  Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 2170714 (νέος κωδικός ΑΡΡ 823), σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ιστορίας των Νεωτέρων Χρόνων, με γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος – 20ος αιώνας», του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Αντωνίου Φ., Καρακώστα Ο.

Ο κ.  Φάμπιο Αντωνίου του Μιχαήλ που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 3643/21.12.2017 (ΦΕΚ 123/Γ/12.2.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00002013284 (νέος κωδικός ΑΡΡ 1183), σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση τα Οικονομικά του Περιβάλλοντος», του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις 28.2.2018 και ανέλαβε…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Νικολιδάκης Ε., Νταντάκας Δ.

Ο κ. Ελευθέριος Νικολιδάκης του Νικολάου που διορίστηκε με την αριθμ. 8308/8.1.2018 (ΦΕΚ 150/Γ/16.2.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 1591656 (νέος κωδικός ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 674), σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση» του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις 22.2.2018 και ανέλαβε καθήκοντα την ίδια ημέρα.  …

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Νικολάου Γ.

Ο κ. Γεώργιος Νικολάου του Βασιλείου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 5274/12.1.2018 (ΦΕΚ 121/Γ/9.2.2018)  Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 2190585 (νέος κωδικός ΑΡΡ 827), σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ιστορίας των Νεωτέρων Χρόνων, με γνωστικό αντικείμενο «Νεώτερη Ελληνική, Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία 16ος – 19ος αιώνας», του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής…