Γνωστοποίηση κλήρωσης για τη σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (10293/2017 – Εκμίσθωση και Εκμετάλλευση του Αναψυκτηρίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

You are here:
Go to Top