Σχολές και Τμήματα

Οι Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπως διαμορφώνονται μετά την ίδρυση – συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση των Σχολών, με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 105 (ΦΕΚ A’ 137/2013)|Ιούν. 2013).

Για τη λεπτομερή ενημέρωσή σας, επιλέξτε τη Σχολή και το Τμήμα που σας ενδιαφέρει.