Θερινά Σχολεία

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διοργανώνει, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, τα παρακάτω θερινά σεμινάρια

Θερινά Σεμινάρια Κόνιτσας
Ανθρωπολογία, Εθνογραφία και Συγκριτική Λαογραφία του Βαλκανικού Χώρου
http://www.border-crossings.eu/

Θερινά Σχολεία στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει θερινά σχολεία στη θεματική ενότητα «Εκπαιδευτική τεχνολογία».
http://earthlab.uoi.gr/summerschools/

 

Θερινό Πανεπιστήμιο Άνδρος 2015
Η Ελλάδα σήμερα: Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Διοργάνωση:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων

http://summerschool2015.ac.uoi.gr


Θερινό Πανεπιστήμιο

2ο Θερινό Πανεπιστήμιο 2016: Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ – Από την Αρχαιοελληνική Γραμματεία έως Σήμερα
http://summerschool.ac.uoi.gr