Οδηγός Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εξέδωσε έναν Οδηγό Εργαστηρίων, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα Εργαστήρια που υφίστανται και λειτουργούν στα διάφορα Τμήματα του Ιδρύματος.

Με τον συγκεκριμένο Οδηγό Εργαστηρίων επιχειρούμε να αναδείξουμε και να προβάλουμε τα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου μας, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει άμεση πρόσβαση και ενημέρωση για το ερευνητικό έργο που επιτελεί το κάθε Εργαστήριο και κατ’ επέκταση το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στον Οδηγό παρουσιάζονται μία σύντομη περιγραφή του κάθε Εργαστηρίου, οι ερευνητικές δραστηριότητες που αυτό έχει αναπτύξει, η εργαστηριακή υποδομή που διαθέτει, οι υπηρεσίες που έχει προσφέρει, τα ερευνητικά έργα που έχει υλοποιήσει, καθώς και ενδεικτικές δημοσιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου.

Κατά συνέπεια, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει το πεδίο εξειδίκευσης του κάθε Εργαστηρίου και να απευθυνθεί αντίστοιχα σε όποιο Εργαστήριο τον ενδιαφέρει για τη συνδιαμόρφωση ερευνητικών προτάσεων ή την ανάθεση και υλοποίηση ερευνητικών έργων.

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τον Οδηγό Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Λήψη Αρχείου

Επιλέξτε την παραπάνω εικόνα
για να ανοίξετε τον Οδηγό Εργαστηρίων

(Αρχείο .pdf ~9MB)