• Όλες
  • Γενικές
  • Διαγωνισμοί & Προμήθειες
  • Ορκωμοσίες μελών ΔΕΠ

Πρόσληψη ενός (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές- Πληροφορική», του 1ου εξαμ. του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Φοιτητικοί Σύλλογοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζουν την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους στους πυρόπληκτους

12o Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών με Διεθνή Συμμετοχή [polyconf12]

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Αλεξανδρίδου Α.Φ., Καθάριου Κ., Παπούδου-Μπάη Α., Σάββας-Χαλιλάι Α., Σιόκα Χ., Φιλοξενίδου Κ.

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Τενέντες Β.

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Φλωράκης Ι.

Δημοσιεύτηκε το 5ο τεύχος του on line περιοδικού «Ο κόσμος της εργασίας»

Γνωστοποίηση κλήρωσης για τη σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (04/2018 – Ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτηρίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

Θερινό Ωράριο Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης

Πράξη Πρύτανη για χορήγηση υποτροφίας παν. έτους 2017-2018 για προπτυχιακές σπουδές Βιμπλείου Ιδρύματος