Πρύτανης
null

Γεώργιος Δ. Καψάλης

Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.

Τηλ. 26510-07446, 07448
Fax. 26510-07200

Αναπληρωτές Πρύτανη
null

Θωμάς Μπάκας

Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Τηλ. 26510-07418, 07319
Fax. 26510-09094

null

Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης

Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Τηλ. 26510-09061
Fax. 26510-09090

null

Ανδρέας Φωτόπουλος

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Τηλ. 26510-07319
Fax. 26510-09081