ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση

 

 

  

 

 

                       

 

Children and road safety

http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/

bhcarticles.nsf/pages/Child_safety_children_

and_road_safety?OpenDocument

 

American Driver and Traffic Safety Education Association

http://www.adtsea.iup.edu/adtsea/default.aspx

 

Children Passenger Safety Facts-NCIPC

http://www.cdc.gov/ncipc/factsheets/childpas.htm

 

Child Passenger Safety

http://www.safeusa.org/move/childpassenger.htm

 

Kids and Traffic

http://www.kidsandtraffic.mq.edu.au/

 

Kids Bikes & Wheel Sport Safety Kid

http://safeny.com/Kids/kid-bike.htm

 

Car Travel Games and Trip Games for Kids

http://www.momsminivan.com/

 

Road Safety

http://www.tc.gc.ca/roadsafety/menu.htm

 

SNI - Safety Net Institut

http://www.safetynetinstitute.org/