ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας

Αλλαγή Διεύθυνσης

Η ιστοσελίδα του Τμήματος
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
έχει αλλάξει διεύθυνση.

Η νέα ηλεκτρονική διεύθυνση είναι

http://ppp.uoi.gr/

 


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων