ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΣΕ)
 "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ"

ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Ø      ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Τα τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου έχουν υποβάλλει πρόταση για την ενέργεια του ΕΠΕΑΕΚ “Πρόγραμμα υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών - σπουδαστών” τα οποία έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΠΘ. Υπεύθυνοι έργου σε κάθε τμήμα είναι αντίστοιχα η κ. Ζωάκη - Μαλισσιόβα Δήμητρα (Φ.Π.), ο κ. Παπαδόπουλος Μάνθος (Ζ.Π.) και ο κ. Σάββας Δημήτριος (Α-Α.Τ.).

Το όφελος που προκύπτει από τα προγράμματα αναβάθμισης της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών για το παρόν έργο δεν είναι άμεσο. Άλλωστε, οι πρώτοι φοιτητές του Π.Σ.Ε. Αγρο-οικολογίας που θα πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης δεν θα υπάρξουν πριν το 2.001. Μακροπρόθεσμα όμως προκύπτουν σημαντικότατα έμμεσα οφέλη, δεδομένου ότι θα αποκτηθεί πολύτιμη εμπειρία ως προς τον τρόπο οργάνωσης της πρακτικής άσκησης, Επιπλέον, οι επαφές και οι συνεργασίες με φορείς διεξαγωγής πρακτικής άσκησης τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα που έχουν ξεκινήσει και γίνονται στα πλαίσια των έργων πρακτικής άσκησης θα φανούν μελλοντικά ιδιαίτερα χρήσιμες και για το παρόν Π.Σ.Ε.