Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Πατρώνης Ν.

Ο Νικόλαος Πατρώνης του Εμμανουήλ, που εξελίχθηκε με την αριθμ. 14510/22.6.2018 (ΦΕΚ 885/Γ/7.8.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 3416, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική: Πυρηνικές Αντιδράσεις», του Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, του…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Πορτελάνος Σ.

Ο Σταμάτιος Πορτελάνος του Ανδρέα, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 17197/26.7.2018 (ΦΕΚ 964/Γ/30.8.2018) Πράξη – Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 3613, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Θρησκευτικών-Θρησκειολογία», του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Φλωράκης Ι.

Ο κ. Ιωάννης Φλωράκης του Γεωργίου που διορίστηκε με την αριθμ. 13556/23.4.2018 (ΦΕΚ 700/Γ/20.6.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001591558, νέος κωδικός APP 686, σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ή και Κοσμολογία», του Τομέα Θεωρητικής Φυσικής, του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Φίλιου Μιχαέλα

Η κ. Μιχαέλα Φίλιου του Δημητρίου, που διορίστηκε με την αριθμ. 7365/19.12.2017 (ΦΕΚ 77/Γ/30.01.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001591420 (Νέος κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP 680) σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία» του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Χριστοφιλάκης Β.

Ο κ. Βασίλειος Χριστοφιλάκης του Νικολάου, που διορίστηκε με την αριθμ. 3879/4.1.2018 (ΦΕΚ 121/Γ/9.2.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001633220, σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνίες με έμφαση στη διάδοση σήματος», του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών, του…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Τσίπης Α.

Ο κ. Αθανάσιος Τσίπης του Κωνσταντίνου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 3376/29.11.2017 (ΦΕΚ 9/Γ/15.1.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00002177349 (νέος κωδικός ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 825), σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία», του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας, της…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Γιαννούλης Ι.

Ο κ. Ιωάννης Γιαννούλης του Νικολάου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 3498/28.11.2017 (ΦΕΚ 1402/Γ/29.12.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00002170833 (Νέος Κωδικός ΑΡΡ 822), σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους») του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Λεονταρίτης Γ.

Ο κ. Γεώργιος Λεονταρίτης του Κωνσταντίνου, που διορίστηκε με την αριθμ. 3256/6.11.2017 (ΦΕΚ 1360/Γ/28.12.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001372557, σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία», του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις 4…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Φίλος Π.

Ο κ. Παναγιώτης Φίλος του Αποστόλου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 3553/30.10.2017 (ΦΕΚ 1315/Γ/14.12.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 1591506 (νέος κωδικός ΑΡΡ1581), σε κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), στον Τομέα Γλωσσολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Γλωσσολογία», του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Χρηστάκος Ι.

Ο κ. Χρηστάκος Ιωάννης του Γεωργίου, που διορίστηκε με την αριθμ. 3802/1.11.2017 (ΦΕΚ 1204/Γ/28.11.2017) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001572089 (νέος κωδικός ΑΡΡ 671), σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικά – Εικαστική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής…