Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Φίλιου Μιχαέλα

Η κ. Μιχαέλα Φίλιου του Δημητρίου, που διορίστηκε με την αριθμ. 7365/19.12.2017 (ΦΕΚ 77/Γ/30.01.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001591420 (Νέος κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP 680) σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία» του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Χριστοφιλάκης Β.

Ο κ. Βασίλειος Χριστοφιλάκης του Νικολάου, που διορίστηκε με την αριθμ. 3879/4.1.2018 (ΦΕΚ 121/Γ/9.2.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001633220, σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνίες με έμφαση στη διάδοση σήματος», του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών, του…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Τσίπης Α.

Ο κ. Αθανάσιος Τσίπης του Κωνσταντίνου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 3376/29.11.2017 (ΦΕΚ 9/Γ/15.1.2018) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00002177349 (νέος κωδικός ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 825), σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία», του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας, της…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Γιαννούλης Ι.

Ο κ. Ιωάννης Γιαννούλης του Νικολάου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 3498/28.11.2017 (ΦΕΚ 1402/Γ/29.12.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00002170833 (Νέος Κωδικός ΑΡΡ 822), σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους») του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Λεονταρίτης Γ.

Ο κ. Γεώργιος Λεονταρίτης του Κωνσταντίνου, που διορίστηκε με την αριθμ. 3256/6.11.2017 (ΦΕΚ 1360/Γ/28.12.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001372557, σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία», του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις 4…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Φίλος Π.

Ο κ. Παναγιώτης Φίλος του Αποστόλου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 3553/30.10.2017 (ΦΕΚ 1315/Γ/14.12.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 1591506 (νέος κωδικός ΑΡΡ1581), σε κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), στον Τομέα Γλωσσολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Γλωσσολογία», του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Χρηστάκος Ι.

Ο κ. Χρηστάκος Ιωάννης του Γεωργίου, που διορίστηκε με την αριθμ. 3802/1.11.2017 (ΦΕΚ 1204/Γ/28.11.2017) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001572089 (νέος κωδικός ΑΡΡ 671), σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικά – Εικαστική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Σκαλκώτος Χ.

Ο κ. Σκαλκώτος Χρήστος του Γεωργίου, που διορίστηκε με την αριθμ. 3803/1.11.2017 (ΦΕΚ 1204/Γ/28.11.2017) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001591336 (νέος κωδικός ΑΡΡ 681), σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Γλυπτική» του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών…

Ορκωμόσια μελών ΔΕΠ – Δημητρακόπουλος Α., Παπαγεωργίου Α., Παπούλιας Χ.

Ο κ. Αριστοτέλης Δημητρακόπουλος του Φωτίου, μετά την αριθμ. 3092/18.10.2017 (ΦΕΚ 1164/Γ/20.11.2017) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 173/2009 «Ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΦΕΚ Α 206/2009)», του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 και του άρθρου 24 του Ν. 3549/2007, σε συνδυασμό με το Ν. 4009/2011 όπως…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Ράντης Κ.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ράντης του Ηλία, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 469/9.10.2017 (ΦΕΚ 1128/Γ/10.11.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001633326 (νέος κωδικός ΑΡΡ697), σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Φιλοσοφίας» του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής…