Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε κτίρια της Παν/πολης

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση δικτύου μέσης τάσης του Παν/μίου Ιωαννίνων» θα προβούμε σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε κτίρια της Παν/πολης, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Την Κυριακή 28-8-2016 1) Κτίρια Φοιτητικής Λέσχης και Α΄ Φοιτητικών κατοικιών μαζί, από 12.00 έως 18.00 2) Κτίριο Βιβλιοθήκης , από 15.00 έως…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»- (1)

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την με αρ. πρωτ. 12957/23-8-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Στο συνημμένο αρχείο συμπεριλαμβάνονται επίσης η Αίτηση Υποβολής Πρότασης και η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 Καταληκτική Ημ/νία…

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Με το Π.Δ. 69/2016 δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, σε μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους και διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σας κοινοποιούμε το Π.Δ. 69/2016 και τις δύο ερμηνευτικές εγκυκλίους με πληροφορίες και σχετικές οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σημειώνουμε ότι ως προϋπηρεσία κατά…

Χειμερινό πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού από το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα Δελτίο Τύπου από το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναφορικά με τη διοργάνωση του χειμερινού προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.