Ομόφωνο Ψήφισμα Έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων 10-12-2016

ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ Αθήνα,10 Δεκεμβρίου 2016 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ Οι συνεχείς μειώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των Πανεπιστημίων,κατά τα τελευταία χρόνια, τα έχουν οδηγήσει σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, αφού οι μειώσεις των προϋπολογισμών είναι συνολικά μεγαλύτερες από 70%. Η πολιτική αυτή ακολουθείται, σύμφωνα με τον κατατεθέντα προϋπολογισμό, και για το έτος 2017, αφού,παρά…

Συγκρότηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Αγαπητοί συνάδελφοι, Όσοι προτίθεστε να υποβάλετε αίτηση για τη συμμετοχή σας στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), παρακαλώ η αίτηση να κατατεθεί στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μας και να συνοδεύεται με Βιογραφικό σας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ώστε…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Σύρρου Μαρίκα, Πετρίκης Πέτρος

Η κ. Μαρίκα Σύρρου του Βασιλείου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 1826/12-10-2016 (ΦΕΚ 1253/Γ/07-12-2016) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ 00000746653,  σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Λειτουργικού –Κλινικοεργαστηριακού Τομέα (με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Βιολογία- Ιατρική Γενετική») του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,…