Ανακοινώθηκε επίσημα το 3ο Θερινό Πανεπιστήμιο — Άνδρος, 9-16 Ιουλίου, με θέμα τη λογοκρισία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοινώθηκε επίσημα το 3ο Θερινό Πανεπιστήμιο στην Άνδρο με θέμα τη λογοκρισία .Στο πλαίσιο της παρουσίασης του τόμου με τις εισηγήσεις των προηγούμενων Θ. Π. που κυκλοφορεί από τις εκδ. Gutenberg Η επίσημη ανακοίνωση του 3ου Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και υποστηρίζεται από το Κέντρο…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Κόκκας Π., Πλακίτση Α., Τσιόδουλος Σ.

Ο κ. Παναγιώτης Κόκκας του Κωνσταντίνου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 9065/25.1.2017 (ΦΕΚ 204/Γ/7.3.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001118081, σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών»), του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις 9-3-2017…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Κόκκας Π., Πλακίτση Α., Τσιόδουλος Σ.

Ο κ. Παναγιώτης Κόκκας του Κωνσταντίνου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 9065/25.1.2017 (ΦΕΚ 204/Γ/7.3.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001118081, σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών»), του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις 9-3-2017…

Kατοχύρωση εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από μέλη της επιστημονικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Η Πρυτανεία ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την κατοχύρωση εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από μέλη της επιστημονικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η επιστημονική ομάδα, υπό τον συντονισμό του Δρ. Σωτήρη Χατζηκακού, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αποτελούμενη από τους κ.κ. Δρ. Χριστίνα Μπαντή, ΜΔΕ στη Βιοανόργανη Χημεία, Ηλία Μηλιώνη, γιατρό- ειδικευόμενο…