Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Αθανασιάδης Θ.

Ο κ. Θεοχάρης Αθανασιάδης του Αργυρίου, που διορίστηκε – εξελίχθηκε με την αριθμ. 6574/03-02-2017 (ΦΕΚ 280/Γ/24-3-2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ 00000746801, σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα», του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής…

Ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για εθελοντική υπηρεσία φοιτητών

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα Ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών για εθελοντική υπηρεσία των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από την Πρυτανεία

Πρόσκληση αιτήσεων – ΚΑ3 – Ενταξιακή Εκπαίδευση

Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ανακοινώνεται η δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της βασικής δράσης 3 (ΚΑ3) του Προγράμματος Erasmus+ το οποίο αφορά σχέδια με στόχο την κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης.   Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 22 Μαΐου 2017.   Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.…

Κατάλογος προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών Erasmus Mundus

Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ κοινοποιήθηκε ο συνημμένος κατάλογος που εμπεριέχει όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Erasmus Mundus που χρηματοδοτήθηκαν από το 2004 μέχρι και το 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   Από την Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων