Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε κτίρια της Παν/πολης ( Παρασκευή 2/6/2017 )

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση δικτύου μέσης τάσης του Παν/μίου Ιωαννίνων» θα προβούμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Παρασκευή 2/6/2017 από 13:00 έως 18:00  στα κτίρια: α) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. β) Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. ΠΡΟΣΟΧΗ : α) Επειδή η επαναφορά του ρεύματος θα γίνεται  με το πέρας των…