Έκδοση Οδηγού Εργαστηρίων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Έκδοση Οδηγού Εργαστηρίων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων   Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποφάσισε, στο πλαίσιο περαιτέρω ενημέρωσης και ενίσχυσης της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες και όλους τους ενδιαφερομένους, να εκδώσει έναν Οδηγό Εργαστηρίων, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα Εργαστήρια που υφίστανται και λειτουργούν στα διάφορα Τμήματα του Ιδρύματος. Κατά την παρουσίαση ενός Εργαστηρίου παρέχονται πληροφορίες…

Καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Με ιδιαίτερη χαρά, ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ως Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνολικά, υποδεχόμαστε τους νέους φοιτητές που επέλεξαν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιό μας, ένα Πανεπιστήμιο που ξεχωρίζει και για το κοινωνικό του πρόσωπο που επιδεικνύει αλλά και για το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχει. Είμαστε υποχρεωμένοι και θα το πράξουμε με υπευθυνότητα να ανταποκριθούμε…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Λαδογιάννη Γ.

Η κ. Γεωργία Λαδογιάννη του Βασιλείου, που διορίστηκε με την αριθμ. 18331/25.7.2017 (ΦΕΚ 831/Γ/25.8.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (και κατόπιν της με αριθμ. 587/13-06-2017 κοινής συνεδρίας του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 13, 14 του Ν. 1268/1982, του άρθρ. 6 του Ν. 2083/1992, του αρθρ.…