Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Δέδες Α., Ναυρόζογλου Ι., Τζαμτζής Ι.

Ο κ. Αθανάσιος Δέδες του Δημητρίου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 15857/10.7.2017 (ΦΕΚ 872/Γ/7.9.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001609204, σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Θεωρητικής Φυσικής (με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων») του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου…

Συνέντευξη Τύπου του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την 85η Σύνοδο Πρυτάνεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ   Συνέντευξη Τύπου του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την 85η Σύνοδο Πρυτάνεων   Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη της Συνόδου Πρυτάνεων για την ομόφωνη απόφασή τους αναφορικά με την εκλογή μου και κατ’ επέκταση την εκλογή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων για το επόμενο…

Ομόφωνο Ψήφισμα της 85ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Καλάβρυτα, 8-9-2017)

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα το Ομόφωνο Ψήφισμα της 85ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Καλάβρυτα, 8-9-2017).   Από την Πρυτανεία

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Σταυράκος Χ.

Ο κ. Χρήστος Σταυράκος του Ιωάννη, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 15743/10.7.2017 (ΦΕΚ 872/Γ/7.9.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 1617047 (νέος κωδικός ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 695), σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία»), του Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας, του Τμήματος Ιστορίας &…