Ανακήρυξη Υποψήφιων Εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο

Η εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η οποία ορίστηκε από την Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου με το με αρ. πρωτ. 4791/13-11-2017 έγγραφο, συνήλθε σήμερα 16 Νοεμβρίου 2017 και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ 4791/13-11-2017 έγγραφο «ορισμός εφορευτικής επιτροπής» τις με αρ. πρωτ 4786/14-11-2017,…

Ανακήρυξη Υποψήφιων για την Εκλογή Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου του κλάδου ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο

Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 16-11-2017 η Εφορευτική Επιτροπή (που ορίστηκε με το υπ. Αρ. Πρωτ. 4793/13-11-2017 ΠΙ) που θα διενεργήσει τις εκλογές για Εκπρόσωπο και Αναπληρωτή του κλάδου ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο και αφού εξέτασε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, ανακηρύσσει τους ακόλουθους υποψηφίους και ενημερώνει το εκλογικό σώμα με απευθείας email και αποστολή στην κεντρική…

Προκήρυξη Εκλογών για τον ορισμό Εκπροσώπων Μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη Εκλογών, την αίτηση καθώς και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για μονοετή θητεία, από 1-12-2017 έως 30-11-2018.

Προκήρυξη Εκλογών για τον ορισμό Εκπροσώπων Μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη Εκλογών, την αίτηση καθώς και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για μονοετή θητεία, από 1-12-2017 έως 30-11-2018.

Προκήρυξη Εκλογών Εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμων Υγείας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα τις Προκηρύξεις  Εκλογών, τις Αιτήσεις Υποψηφιότητας  καθώς και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την ανάδειξη εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμων Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2019. Προκήρυξη Εκλογών Εκπροσώπων Μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμων Υγείας…

Προκηρύξεις εκλογών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ για τη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Παρακαλούμε δείτε  συνημμένα τις προκηρύξεις των εκλογών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ για τη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής. Genikh_Syneleush_EDIP Genikh_Syneleush_ETEP Kosmhteia_EDIP Kosmhtiea_ETEP Από την Γραμματέας της Σχολής

Πρακτική Άσκηση – Άνοιξη 2018 | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών

Τα Τμήματα: Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιατρικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Μαθηματικών Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Οικονομικών Επιστημών Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Φιλολογίας Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Φυσικής Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που συγχρηματοδοτείται…