Νέα ιστοσελίδα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κατασκευή της νέας ιστοσελίδας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η κατασκευή της ιστοσελίδας που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων, έγινε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους δημιουργίας και δυναμικής ανανέωσης διαδικτυακού περιεχομένου και φιλοξενείται σε τεχνολογικά προηγμένους servers φιλοξενίας…