Διακοπή στο δίκτυο δεδομένων στα κτίρια Παιδαγωγικών/ΦΠΨ στις 11/07/2018 για εργασίες συντήρησης

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 11/07/2018 θα γίνουν στα κτίρια των τμημάτων Π.Τ.Δ.Ε., Π.Τ.Ν. και Φ.Π.Ψ., προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του δικτύου δεδομένων. Οι εργασίες θα προκαλέσουν διακοπή της λειτουργίας του δικτύου δεδομένων σε όλα τα κτίρια (όλα τα πριζάκια δικτύου με αρίθμηση τύπου ΠΔ.x.y.z) κατά τις ώρες 16:00 έως 18:00. Το δίκτυο τηλεφωνίας θα λειτουργεί…