Συμπλήρωση του Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παρακαλούμε δείτε στο συνημμένο αρχείο τη Συμπλήρωση του Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (π.δ186/1999/ΦΕΚ 173/27-8-1999), για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017.