Ένταξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στους νέους πίνακες συνάφειας

Μετά από ενέργειες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος εντάσσονται στους νέους πίνακες συνάφειας με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας (υπουργική απόφαση Αριθμ. 66581/Ζ1, τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019, Β΄1217). Α. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…