Προκήρυξη Εισιτήριων Εξετάσεων για εισαγωγή στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία του αριθμ.1545/23-04-2019, έχοντας υπόψη του τις σχετικές διατάξεις και αποφάσεις (…) Αποφασίζει Προκηρύσσει εισιτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για…

Έγκριση οριστικών πινάκων εγκεκριμένων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων φοιτητών ως προς την επιδότηση ενοικίου για το έργο με κωδικό 61430

Παρακαλούμε δείτε τους συνημμένους πίνακες εγκεκριμένων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων φοιτητών ως προς την επιδότηση ενοικίου.   Νίκος Γκίζας Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Υποστήριξης Διοικητικών Διαδικασιών Έργων ΕΛΚΕ

Απόφαση αποδοχής πρακτικού επιτροπής ενστάσεων

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 93/10-4-2019, έχοντας υπόψη: την με αρ. πρωτ. 4877/10-12-2018 Πρόσκληση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για επιδότηση ενοικίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ», Κωδικό «61430» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή…