Διακοπή Ρεύματος στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω βλάβης του δικτύου Δ.Ε.Η. τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 1/6/2019, προκλήθηκε βλάβη στο δίκτυο μέσης τάσης της Παν/πολης. Με πραγματοποίηση των απαραίτητων ελέγχων ασφάλειας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, το ρεύμα επανήλθε σταδιακά σε όλα τα κτίρια εκτός από τα κτίρια της Ιατρικής Σχολής. Επειδή στον υποσταθμό μέσης τάσης…