Άδειες προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14.06.2019), σας ενημερώνουμε ότι οι άδειες του προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χορηγούνται κανονικά, καθόσον ο φορέας μας δεν εμπλέκεται στη διαδικασία διενέργειας των εκλογών.   Ο Πρύτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης