Επείγουσα Ενημέρωση που αφορά στην «επεξεργασία» στοιχείων προσωπικών δεδομένων υπό το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα Επείγουσα Ενημέρωση που αφορά στην  «επεξεργασία» στοιχείων προσωπικών δεδομένων υπό το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2019-06-28 (.pdf) Από την Πρυτανεία