Ορκωμοσίες αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Οι τελετές ορκωμοσίας των αποφοίτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:   ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 10.00 11.30 13.00 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (α’ Τμήμα: Α-Δ & Μεταπτυχιακοί) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (β’ Τμήμα: Ε-Μ) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (γ’ Τμήμα: Ν-Ω) Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 13.30…