Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) για την «Σιδηρουργικές εργασίες – επισκευές στα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2019-2020» (αρ. πρωτ. 22677/20-6-2019)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) Έχοντας υπόψη την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της Συνεδρίας αριθμ. 1550/10-6-2019, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για για «Σιδηρουργικές εργασίες – επισκευές στα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2019-2020», με προϋπολογισμό 22.047,20 € με ΦΠΑ και…

Πρακτικά εκλογής Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πρακτικό εκλογής Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων Πρακτικό εκλογής για το αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δείτε το συνημμένο αρχείο: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΙΝΧ – 2019 (.pdf)   Καταχωρήθηκε στις 25 Ιουν. 2019 – 09:24     Πρακτικό εκλογής…

Ανακοίνωση Πρυτανείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται γνωστό ότι το υπηρεσιακό έγγραφο του Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με την επίβλεψη της τήρησης του ωραρίου των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απευθύνεται προς τους προϊσταμένους για την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες υπηρεσίες και αυτοτελή γραφεία, καθώς και για τον συντονισμό και την εφαρμογή ενιαίας…

Γνωστοποίηση Κλήρωσης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (22676/2019)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γνωστοποιούμε Ότι την ΠΕΜΠΤΗ 04-07-2019 και ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γραφεία Πρυτανείας, Μεταβατικό κτήριο, Πανεπιστημιούπολη, 45100 Ιωάννινα), θα πραγματοποιηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση ενώπιον της κατά νόμον επιτροπής μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας προκειμένου να συσταθεί η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης στο…

[Ορθή Επανάληψη] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

Ορθή Επανάληψη 24/6/2019 Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Κωδικό MIS 5044956 και Κωδικό ΕΕ 82577 (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων πυρασφάλειας στο Κλειστό Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (αρ. πρωτ. 22679/21-6-2019)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) Έχοντας υπόψη την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της Συνεδρίας αριθμ. 1550/10-6-2019,  το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά  για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων πυρασφάλειας στο Κλειστό Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», με προϋπολογισμό  24.130,40 € με ΦΠΑ…

Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε υποψήφιους για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας τους κ.κ. : Γκόκα Ευάγγελο του Ιωάννη , Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κατσικούδη…

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για το αξίωμα των Διευθυντών Τομέων στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης  του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δείτε το συνημμένο αρχείο: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ – 1 Μαθηματικής Ανάλυσης (.pdf)   Καταχωρήθηκε στις 21 Ιουν. 2019 – 13:44    …

Ανακήρυξη υποψήφιων Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής

Σύμφωνα με τα πρακτικά των Εφορευτικών Επιτροπών ανακηρύσσονται υποψήφιοι Διευθυντές Τομέων οι κ.κ. α/α Τομέας Υποψήφιοι 1. Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας Σκαπινάκης Πέτρος 2. Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Αγγελίδης Χαράλαμπος Φριλίγγος Ευστάθιος 3. Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Αργυροπούλου Μαρία 4. Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Βούλγαρης Σπυρίδων Μπασούκας Ιωάννης 5. Παθολογικός Μιχάλης Λάμπρος 6. Υγείας του Παιδιού Γιάπρος Βασίλειος 7. Χειρουργικός…

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για το αξίωμα των Διευθυντών Τομέων στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δείτε το συνημμένο αρχείο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – Τομέας ΜΝΕΦ (.pdf)   Καταχωρήθηκε στις 18 Ιουν. 2019 –…