ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ της «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρου, Διευθυντή Κεντρικής Διεύθυνσης, Διευθυντών Ινστιτούτων καθώς και μελών των Συντονιστικών Επιτροπών Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ της «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρου, Διευθυντή Κεντρικής Διεύθυνσης, Διευθυντών Ινστιτούτων καθώς και μελών των Συντονιστικών Επιτροπών Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Δείτε συνημμένα αρχεία)     Σχετικές ανακοινώσεις: Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή του Προέδρου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των Συντονιστικών Επιτροπών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρο (Π.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Επισυνάπτεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρου, Διευθυντών των Ινστιτούτων και μελών των Συντονιστικών Επιτροπών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Παράταση προθεσμίας έως Τρίτη 28 Μαΐου 2019)

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Νίκου Χ.

Ο Χριστόφορος Νίκου του Κωνσταντίνου, που εξελίχθηκε με την αριθμ. 15893/12.7.2018 (ΦΕΚ 966/Γ/31.8.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 2731, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας-Υπολογιστική Όραση», του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Αποστολίδου Ε., Καστανιουδάκης Ι., Τζαβάρας Θ., Χριστοδούλου Δ., Χριστοφορίδης Σ.

Η Ελένη Αποστολίδου του Δημητρίου, που διορίστηκε με την αριθμ. 10334/4.7.2018 (ΦΕΚ 966/Γ/31.8.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001466099, σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Ιστορίας», του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις 4…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Πατρώνης Ν.

Ο Νικόλαος Πατρώνης του Εμμανουήλ, που εξελίχθηκε με την αριθμ. 14510/22.6.2018 (ΦΕΚ 885/Γ/7.8.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 3416, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική: Πυρηνικές Αντιδράσεις», του Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, του…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Πορτελάνος Σ.

Ο Σταμάτιος Πορτελάνος του Ανδρέα, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 17197/26.7.2018 (ΦΕΚ 964/Γ/30.8.2018) Πράξη – Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 3613, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Θρησκευτικών-Θρησκειολογία», του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Γεωργιάδης Λ., Κατσάνος Κ., Κοτζιά Α., Σακκάς Β., Σκαπινάκης Π.

Ο Λουκάς Γεωργιάδης του Θεοδώρου, που εξελίχθηκε με την αριθμ. 13552/25.5.2018 (ΦΕΚ 936/Γ/23.8.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00002177073 ΑΡΡ 824, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δομές Δεδομένων», του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Τζάκος Α.

Ο Ανδρέας Τζάκος του Γεωργίου, που εξελίχθηκε με την αριθμ. 13862/24.5.2018 (ΦΕΚ 936/Γ/23.8.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 2853, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία», του Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Χατζημιχαήλ Ε.

Η κ. Ελευθερία Χατζημιχαήλ του Χρήστου που διορίστηκε με την αριθμ. 16906/21.6.2018 (ΦΕΚ 827/Γ/23.7.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ APP 1645 σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία», στον Παθολογικό Τομέα, του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Αλεξανδρίδου Α.Φ., Καθάριου Κ., Παπούδου-Μπάη Α., Σάββας-Χαλιλάι Α., Σιόκα Χ., Φιλοξενίδου Κ.

Η Αλεξάνδρα-Φανή Αλεξανδρίδου του Λεωνίδα που διορίστηκε με την αριθμ. 17140/25.6.2018 (ΦΕΚ 827/Γ/23.7.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ APP 675 σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία», του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής…