Ανακήρυξη υποψήφιων για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε συνημμένα την Ανακήρυξη υποψήφιων για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακήρυξη υποψήφιων για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε συνημμένα την Ανακήρυξη υποψήφιων για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακήρυξη υποψήφιων για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε συνημμένα την Ανακήρυξη υποψήφιων για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακήρυξη των υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής

Δείτε συνημμένα την ανακήρυξη των υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής

Ανακήρυξη των υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. για την ανάδειξη εκπροσώπων στην Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε συνημμένα την ανακήρυξη των υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. για την ανάδειξη εκπροσώπων στην Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων    

Ανακήρυξη υποψήφιων για εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Γενική συνέλευση του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας

Δείτε συνημμένα Ανακήρυξη υποψήφιων για εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Γενική συνέλευση του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας

Ανακήρυξη υποψήφιων εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε συνημμένα την  Ανακήρυξη υποψήφιων εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακήρυξη των υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Δείτε συνημμένα την ανακήρυξη των υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Ανακήρυξη υποψηφίου για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε συνημμένα την Ανακήρυξη υποψηφίου για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων    

Ανακηρύξεις υποψήφιων εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π για ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Δείτε συνημμένα τις Ανακηρύξεις υποψήφιων εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π για ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής