Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης Εκπροσώπων Μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Νοεμβρίου 2017 έχουν ως εξής:   Για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών εκλέχθηκαν με διετή θητεία, από 1-12-2017 έως 30-11-2019: Τακτικό Μέλος:                       Σίμος Κωνσταντίνος…

Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης Εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Νοεμβρίου 2017 έχουν ως εξής: Για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών εκλέχθηκαν με διετή θητεία, από 1-12-2017 έως 30-11-2019: Τακτικό Μέλος: Μούσης Βασίλειος του Λάμπρου,…

Πρακτικά Εφορευτικής Επιτροπής και αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος

Παρακαλούμε δείτε τα σχετικά αρχεία: Πρακτικά Εφορευτικής Επιτροπής και αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε συνημμένα τα αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε συνημμένα τα αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακήρυξη υποψήφιων για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε συνημμένα την Ανακήρυξη υποψήφιων για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακήρυξη υποψήφιων για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε συνημμένα την Ανακήρυξη υποψήφιων για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακήρυξη υποψήφιων για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε συνημμένα την Ανακήρυξη υποψήφιων για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακήρυξη των υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής

Δείτε συνημμένα την ανακήρυξη των υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής

Ανακήρυξη των υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. για την ανάδειξη εκπροσώπων στην Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε συνημμένα την ανακήρυξη των υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. για την ανάδειξη εκπροσώπων στην Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων