Προκηρύξεις εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Παρακαλούμε δείτε τις συνημμένες προκηρύξεις εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ανακήρυξη υποψηφίων για εκπρόσωπο μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία: Ανακήρυξη υποψηφίων για εκπρόσωπο μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών      

Ανακήρυξη υποψήφιων εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμων Υγείας

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με τίτλο: Ανακήρυξη υποψήφιων εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμων Υγείας

Ανακήρυξη υποψηφίων για εκπρόσωπο μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με τίτλο: Ανακήρυξη υποψηφίων για εκπρόσωπο μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

Ανακήρυξη υποψηφίων για εκπρόσωπο μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με τίτλο: Ανακήρυξη υποψηφίων για εκπρόσωπο μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του τμήματος Φυσικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος

Από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημοσιεύονται οι παρακάτω προκηρύξεις εκλογών για την ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του τμήματος Φυσικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων ΕΔΙΠ στις ΓΣ Τομέων & ΓΣ Τμήματος Φυσικής

Από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημοσιεύονται οι παρακάτω προκηρύξεις εκλογών για την ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων ΕΔΙΠ στις ΓΣ Τομέων & ΓΣ Τμήματος