Ανακήρυξη υποψήφιων για εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Γενική συνέλευση του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας

Δείτε συνημμένα Ανακήρυξη υποψήφιων για εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Γενική συνέλευση του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας

Ανακήρυξη υποψήφιων εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε συνημμένα την  Ανακήρυξη υποψήφιων εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακήρυξη των υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Δείτε συνημμένα την ανακήρυξη των υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Ανακήρυξη υποψηφίου για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε συνημμένα την Ανακήρυξη υποψηφίου για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων    

Ανακηρύξεις υποψήφιων εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π για ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Δείτε συνημμένα τις Ανακηρύξεις υποψήφιων εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π για ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Προκηρύξεις εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Παρακαλούμε δείτε τις συνημμένες προκηρύξεις εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ανακήρυξη υποψηφίων για εκπρόσωπο μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία: Ανακήρυξη υποψηφίων για εκπρόσωπο μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών      

Ανακήρυξη υποψήφιων εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμων Υγείας

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με τίτλο: Ανακήρυξη υποψήφιων εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμων Υγείας

Ανακήρυξη υποψηφίων για εκπρόσωπο μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με τίτλο: Ανακήρυξη υποψηφίων για εκπρόσωπο μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής