Ανακήρυξη υποψηφίων για εκπρόσωπο μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με τίτλο: Ανακήρυξη υποψηφίων για εκπρόσωπο μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του τμήματος Φυσικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος

Από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημοσιεύονται οι παρακάτω προκηρύξεις εκλογών για την ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του τμήματος Φυσικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων ΕΔΙΠ στις ΓΣ Τομέων & ΓΣ Τμήματος Φυσικής

Από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημοσιεύονται οι παρακάτω προκηρύξεις εκλογών για την ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων ΕΔΙΠ στις ΓΣ Τομέων & ΓΣ Τμήματος

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του τμήματος Φυσικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη Εκλογών, την αίτηση καθώς και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του τμήματος Φυσικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Αναλυτικά: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΤΕΠ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΔΙΠ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΤΕΠ_ΤΟΜΕΙΣ.pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΔΙΠ_ΤΟΜΕΙΣ.pdf Αίτηση_υποψηφιότητας_ΕΤΕΠ_Συνέλευση.pdf Αίτηση_υποψηφιότητας_ΕΔΙΠ_Συνέλευση.pdf Αίτηση_υποψηφιοτητας_ΕΤΕΠ_Τομείς.pdf Αίτηση_υποψηφιοτητας_ΕΔΙΠ_Τομείς.pdf egyklios_αριθμ.144363-Ζ1_1_9_2017.pdf Αριθμ.153348_Υ.Α._ΦΕΚ3255_15_9_2017.pdf Β.Προτ_191014_Υ.Α._ΦΕΚ3969_13_11_2017.pdf Ν.4485_2017.pdf    

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων Ε.Ε.Π. στη Σύγκλητο

Η εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π. στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία ορίστηκε από την Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου με το αρ. πρωτ. 4792/13-11-2017 έγγραφο, συνήλθε σήμερα 16 Νοεμβρίου 2017 και λαμβάνοντας υπόψη 1. Το με αρ. πρωτ. 4792/13-11-2017 έγγραφο, «ορισμός εφορευτικής επιτροπής» 2. Το ΦΕΚ 3255/15-9-2017/τεύχος β…

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2019

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) στην Κοσμητεία  της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2019

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2019