Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Σχολής Επιστημών Υγείας για το θάνατο του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Ευάγγελου Μπριασούλη

Η Κοσμήτωρ της Σχολής  Επιστημών Υγείας και η Κοσμητεία εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, Ευάγγελου Μπριασούλη. Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος τον οποίο χαρακτήριζε το ήθος και η ευγένεια και ο οποίος συνέβαλε σημαντικά σε όλες τις…

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε κτίρια της Παν/πολης

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση δικτύου μέσης τάσης του Παν/μίου Ιωαννίνων» θα προβούμε σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε κτίρια της Παν/πολης, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Την Κυριακή 28-8-2016 1) Κτίρια Φοιτητικής Λέσχης και Α΄ Φοιτητικών κατοικιών μαζί, από 12.00 έως 18.00 2) Κτίριο Βιβλιοθήκης , από 15.00 έως…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»- (1)

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την με αρ. πρωτ. 12957/23-8-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Στο συνημμένο αρχείο συμπεριλαμβάνονται επίσης η Αίτηση Υποβολής Πρότασης και η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 Καταληκτική Ημ/νία…

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Με το Π.Δ. 69/2016 δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, σε μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους και διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σας κοινοποιούμε το Π.Δ. 69/2016 και τις δύο ερμηνευτικές εγκυκλίους με πληροφορίες και σχετικές οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σημειώνουμε ότι ως προϋπηρεσία κατά…

Χειμερινό πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού από το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα Δελτίο Τύπου από το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναφορικά με τη διοργάνωση του χειμερινού προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

Πρόσκληση στην τελετή λήξης των προγραμμάτων ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα Πρόσκληση στην τελετή λήξης των προγραμμάτων: -Θερινό ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. 2016 -Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για φοιτητές του Πανεπιστημίου Beijing Foreign Studies, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 20.00 στο εστιατόριο «Η Φηγός».

Ευχαριστήρια Επιστολή

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Μετά από 44 χρόνια ανελλιπούς παρουσίας στη διοίκηση του Πανεπιστημίου μας υπέβαλα την παραίτησή μου και θα ήθελα να εκφράσω σε όλες και όλους τις θερμές μου ευχαριστίες, και ιδιαίτερα στο διοικητικό προσωπικό, για την αγαστή συνεργασία μας. Το γεγονός ότι ως Προϊστάμενος Γραμματείας, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ στο…

Tα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψαν από κοινού Συμφωνία Χρηματοδότησης της Έρευνας

Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψαν από κοινού Συμφωνία Χρηματοδότησης της Έρευνας που διεξάγεται στη χώρα συνολικού ύψους 240 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά την πρώτη φάση των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Πρόκειται για την πρώτη χρηματοδότηση…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Ζωγράφου Γ.

Η κ. Γερασιμούλα Ζωγράφου του Στυλιανού, που διορίστηκε – εξελίχθηκε με την αριθμ. 16157/10-6-2016 (ΦΕΚ 704/Γ/21-7-2016) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ 00000457433, σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», του Τομέα Κλασσικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,…