Διακοπή Ρεύματος στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω βλάβης του δικτύου Δ.Ε.Η. τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 1/6/2019, προκλήθηκε βλάβη στο δίκτυο μέσης τάσης της Παν/πολης. Με πραγματοποίηση των απαραίτητων ελέγχων ασφάλειας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, το ρεύμα επανήλθε σταδιακά σε όλα τα κτίρια εκτός από τα κτίρια της Ιατρικής Σχολής. Επειδή στον υποσταθμό μέσης τάσης…

Διεξαγωγή Θερινού Πανεπιστημίου στη Σύρο

Λόγω της είδησης για προκήρυξη βουλευτικών εκλογών την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019, από την Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα θα διεξαχθεί κανονικά από τη Δευτέρα 8 Ιουλίου. Το πρόγραμμα θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την Κυριακή 14 Ιουλίου (και όχι…

Έγκριση οριστικών πινάκων εγκεκριμένων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων φοιτητών ως προς την επιδότηση ενοικίου για το έργο με κωδικό 61430

Παρακαλούμε δείτε τους συνημμένους πίνακες εγκεκριμένων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων φοιτητών ως προς την επιδότηση ενοικίου.   Νίκος Γκίζας Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Υποστήριξης Διοικητικών Διαδικασιών Έργων ΕΛΚΕ

Απόφαση αποδοχής πρακτικού επιτροπής ενστάσεων

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 93/10-4-2019, έχοντας υπόψη: την με αρ. πρωτ. 4877/10-12-2018 Πρόσκληση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για επιδότηση ενοικίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ», Κωδικό «61430» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή…

Ένταξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στους νέους πίνακες συνάφειας

Μετά από ενέργειες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος εντάσσονται στους νέους πίνακες συνάφειας με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας (υπουργική απόφαση Αριθμ. 66581/Ζ1, τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019, Β΄1217). Α. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…

Συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) ύστερα από την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε., κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με Πρόεδρο την κ. Αρτέμιδα Γιώτσα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και Αντιπρόεδρο τον κ. Ελευθέριο Μπόνο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας. Η Ε.Η.Δ.Ε.…

Βράβευση Καλύτερης Πρωτότυπης εργασίας του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ιωάννη Φύκαρη και των συνεργατών του στο πεδίο της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από 5 έως 7 Απριλίου 2019, η εργασία  του Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ιωάννη Φύκαρη και των συνεργατών του υποψήφιων Διδακτόρων κ. Ζαγκότα Βασίλειου και κας Μπίμπα Μαρίας, με θέμα: «Οι δυνατότητες της…

Προκήρυξη του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Παρακαλούμε δείτε συνημμένο το Δελτίο Τύπου για την Προκήρυξη του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δελτίο Τύπου και Αποφάσεις της 90ης Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα το αρχείο με το Δελτίο Τύπου και τις Αποφάσεις της 90ης Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων.   Από την Πρυτανεία