Γενικές ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία» (2019-20)

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρμόδιο για την διοικητική στήριξη του προγράμματος), το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) αναγγέλλουν…

Πρακτικά εκλογής Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πρακτικό εκλογής Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων Πρακτικό εκλογής για το αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δείτε το συνημμένο αρχείο: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΙΝΧ – 2019 (.pdf)   Καταχωρήθηκε στις 25 Ιουν. 2019 – 09:24     Πρακτικό εκλογής…

[Ορθή Επανάληψη] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

Ορθή Επανάληψη 24/6/2019 Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Κωδικό MIS 5044956 και Κωδικό ΕΕ 82577 (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια…

Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε υποψήφιους για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας τους κ.κ. : Γκόκα Ευάγγελο του Ιωάννη , Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κατσικούδη…

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για το αξίωμα των Διευθυντών Τομέων στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης  του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δείτε το συνημμένο αρχείο: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ – 1 Μαθηματικής Ανάλυσης (.pdf)   Καταχωρήθηκε στις 21 Ιουν. 2019 – 13:44    …

Άδειες προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14.06.2019), σας ενημερώνουμε ότι οι άδειες του προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χορηγούνται κανονικά, καθόσον ο φορέας μας δεν εμπλέκεται στη διαδικασία διενέργειας των εκλογών.   Ο Πρύτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

Ανακήρυξη υποψήφιων Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής

Σύμφωνα με τα πρακτικά των Εφορευτικών Επιτροπών ανακηρύσσονται υποψήφιοι Διευθυντές Τομέων οι κ.κ. α/α Τομέας Υποψήφιοι 1. Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας Σκαπινάκης Πέτρος 2. Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Αγγελίδης Χαράλαμπος Φριλίγγος Ευστάθιος 3. Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Αργυροπούλου Μαρία 4. Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Βούλγαρης Σπυρίδων Μπασούκας Ιωάννης 5. Παθολογικός Μιχάλης Λάμπρος 6. Υγείας του Παιδιού Γιάπρος Βασίλειος 7. Χειρουργικός…

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για το αξίωμα των Διευθυντών Τομέων στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δείτε το συνημμένο αρχείο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – Τομέας ΜΝΕΦ (.pdf)   Καταχωρήθηκε στις 18 Ιουν. 2019 –…

Προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. για την ένταξή τους στα Τμήματα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας

Προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. για την ένταξή τους στα Τμήματα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 10β του άρθρου 6 του ν. 4559/2018, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1β του άρθρου 80 του ν. 4598/2019)   Ημερομηνία αποβολής δήλωσης: από 19-6-2019 έως και 15-7-2019 σύμφωνα με την αριθμ.:…

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για το αξίωμα των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων του Τομέα Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακήρυξη υποψηφίου για το αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δείτε το συνημμένο αρχείο: Ανακήρυξη Υποψηφιότητας Διευθυντή Τομέα ΙΝΧ – 2019 (.pdf)   Ενημέρωση: 12 Ιουν 2019   Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων…