Γενικές ανακοινώσεις

Εορταστικές εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Ιατρικής

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων με αφορμή τον εορτασμό των 40 ετών από την ίδρυσή του που θα πραγματοποιηθούν στις 22, 24-26 Νοεμβρίου 2017. Από την ίδρυσή του, το 1977, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι σταθερό σημείο αναφοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για…

Αποτελέσματα Εκλογών Μελών ΕΤΕΠ για Εκπρόσωπο στη Σύγκλητο

Σας ενημερώνουμε ότι από τις εκλογές της 21-11-2017 για εκπρόσωπο των μελών ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκλέγονται: Τακτικό μέλος:  Κοντού Σοφία Αναπληρωματικό μέλος:  Μπλέτσας Δημήτριος-Ευστάθιος   Η Εφορευτική Επιτροπή ΕΛΕΝΗ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΦΩΦΩ ΦΟΥΖΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΕΛΟΣ

Προκήρυξη Εκλογών Εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., στην Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών

Από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημοσιεύονται οι παρακάτω προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., στην Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών, για διετή θητεία, από 1-12-2017 έως 30-11-2019. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στα συνημμένα αρχεία: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ.Ι.Π.…

Προκήρυξη Εκλογών Εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημοσιεύονται οι παρακάτω προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2018. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στα συνημμένα αρχεία: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ.Ι.Π.…

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων Ε.Ε.Π. στη Σύγκλητο

Η εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π. στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία ορίστηκε από την Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου με το αρ. πρωτ. 4792/13-11-2017 έγγραφο, συνήλθε σήμερα 16 Νοεμβρίου 2017 και λαμβάνοντας υπόψη 1. Το με αρ. πρωτ. 4792/13-11-2017 έγγραφο, «ορισμός εφορευτικής επιτροπής» 2. Το ΦΕΚ 3255/15-9-2017/τεύχος β…

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2019

Ανακήρυξη Υποψήφιων Εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο

Η εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η οποία ορίστηκε από την Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου με το με αρ. πρωτ. 4791/13-11-2017 έγγραφο, συνήλθε σήμερα 16 Νοεμβρίου 2017 και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ 4791/13-11-2017 έγγραφο «ορισμός εφορευτικής επιτροπής» τις με αρ. πρωτ 4786/14-11-2017,…

Ανακήρυξη Υποψήφιων για την Εκλογή Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου του κλάδου ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο

Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 16-11-2017 η Εφορευτική Επιτροπή (που ορίστηκε με το υπ. Αρ. Πρωτ. 4793/13-11-2017 ΠΙ) που θα διενεργήσει τις εκλογές για Εκπρόσωπο και Αναπληρωτή του κλάδου ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο και αφού εξέτασε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, ανακηρύσσει τους ακόλουθους υποψηφίους και ενημερώνει το εκλογικό σώμα με απευθείας email και αποστολή στην κεντρική…

Προκήρυξη Εκλογών για τον ορισμό Εκπροσώπων Μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη Εκλογών, την αίτηση καθώς και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για μονοετή θητεία, από 1-12-2017 έως 30-11-2018.

Προκήρυξη Εκλογών για τον ορισμό Εκπροσώπων Μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη Εκλογών, την αίτηση καθώς και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για μονοετή θητεία, από 1-12-2017 έως 30-11-2018.