Ορκωμοσίες μελών ΔΕΠ

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Νίκου Χ.

Ο Χριστόφορος Νίκου του Κωνσταντίνου, που εξελίχθηκε με την αριθμ. 15893/12.7.2018 (ΦΕΚ 966/Γ/31.8.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 2731, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας-Υπολογιστική Όραση», του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Αποστολίδου Ε., Καστανιουδάκης Ι., Τζαβάρας Θ., Χριστοδούλου Δ., Χριστοφορίδης Σ.

Η Ελένη Αποστολίδου του Δημητρίου, που διορίστηκε με την αριθμ. 10334/4.7.2018 (ΦΕΚ 966/Γ/31.8.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001466099, σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Ιστορίας», του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις 4…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Πορτελάνος Σ.

Ο Σταμάτιος Πορτελάνος του Ανδρέα, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 17197/26.7.2018 (ΦΕΚ 964/Γ/30.8.2018) Πράξη – Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 3613, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Θρησκευτικών-Θρησκειολογία», του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Γεωργιάδης Λ., Κατσάνος Κ., Κοτζιά Α., Σακκάς Β., Σκαπινάκης Π.

Ο Λουκάς Γεωργιάδης του Θεοδώρου, που εξελίχθηκε με την αριθμ. 13552/25.5.2018 (ΦΕΚ 936/Γ/23.8.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00002177073 ΑΡΡ 824, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δομές Δεδομένων», του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Τζάκος Α.

Ο Ανδρέας Τζάκος του Γεωργίου, που εξελίχθηκε με την αριθμ. 13862/24.5.2018 (ΦΕΚ 936/Γ/23.8.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 2853, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία», του Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Χατζημιχαήλ Ε.

Η κ. Ελευθερία Χατζημιχαήλ του Χρήστου που διορίστηκε με την αριθμ. 16906/21.6.2018 (ΦΕΚ 827/Γ/23.7.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ APP 1645 σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία», στον Παθολογικό Τομέα, του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Αλεξανδρίδου Α.Φ., Καθάριου Κ., Παπούδου-Μπάη Α., Σάββας-Χαλιλάι Α., Σιόκα Χ., Φιλοξενίδου Κ.

Η Αλεξάνδρα-Φανή Αλεξανδρίδου του Λεωνίδα που διορίστηκε με την αριθμ. 17140/25.6.2018 (ΦΕΚ 827/Γ/23.7.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ APP 675 σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία», του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Τενέντες Β.

Ο κ. Βασίλειος Τενέντες του Ευαγγέλου που διορίστηκε με την αριθμ. 14120/2.5.2018 (ΦΕΚ 700/Γ/20.6.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001592024 (νέος κωδικός APP 684) σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Συστήματα Υλικού», του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις 17 Ιουλίου 2018 και ανέλαβε καθήκοντα…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Φλωράκης Ι.

Ο κ. Ιωάννης Φλωράκης του Γεωργίου που διορίστηκε με την αριθμ. 13556/23.4.2018 (ΦΕΚ 700/Γ/20.6.2018) Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001591558, νέος κωδικός APP 686, σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ή και Κοσμολογία», του Τομέα Θεωρητικής Φυσικής, του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε…

Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Γιαννάκης Δ., Θάνος Θ., Κόντης Λ.Π., Σαλμάς Κ.

Ο κ. Δημήτριος Γιαννάκης του Ιωάννη, που διορίστηκε – εξελίχθηκε με την αριθμ. 11685/24.4.2018 (ΦΕΚ 723/Γ/26.6.2018) Πράξη – Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 2399, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία επί του Επιστημονικού Πεδίου της Φυσιοπαθολογίας του Ουροποιητικού Συστήματος και της…