Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έχοντας ως κύριο άξονα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του πολιτικής τη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τις πραγματικές κοινωνικές συνθήκες ανάπτυξης και προόδου επιχειρεί να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και επαγγελματικής ταυτότητας και στην επίτευξη επιδιώξεων των φοιτητών ΑμεΑ.

Στη Συνεδρία της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αριθμ. 1028/37/3-3-2016 συγκροτήθηκε Επιτροπή με σκοπό την υποστήριξη και τη διαμόρφωση καλών πρακτικών αντιμετώπισης των δυσκολιών των φοιτητών ΑμεΑ:

Πρόεδρος της επιτροπής AMEA: κ. Ανδρέας Φωτόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, Αναπληρωτής Πρύτανη

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 • ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: Ελένη Γκαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας
  Διεύθυνση γραφείου: Κτίριο Φιλοσοφικής 3ος όροφος,  τηλ. γραφείου: 2651005138, e-mail: egasti@cc.uoi.gr
 • ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ: Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας και Καθηγητής της Ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης 4ος  έως 15ος αι..
  Διεύθυνση γραφείου: Κτίριο Φιλοσοφικής,  τηλ. γραφείου: 2651005119, e-mail: pantonop@cc.uoi.gr
 • ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
  Διεύθυνση γραφείου: Κτίριο Φιλοσοφικής 4ος όροφος,  τηλ. γραφείου: 2651005747, e-mail: ekaragia@cc.uoi.gr

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: Απόστολος Μπατσίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών
  Διεύθυνση γραφείου: Τμήμα Μαθηματικών, Γραφείο 309γ, τηλ. γραφείου: 2651008232, e-mail: abatsidis@uoi.gr
 • ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ:
  Παναγιώτα Καντή,
  Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής
  Διεύθυνση γραφείου:
  Κτίριο Φυσικής, Γραφείο: Φ2, 3ος όροφος, 308, τηλ. γραφείου: 26510 08486, e-mail: pkanti@cc.uoi.gr
  Νικόλαος Πατρώνης
  , Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
  Διεύθυνση γραφείου: Κτίριο Φυσικής, Γραφείο: Φ3, 3ος όροφος, 318, τηλ. γραφείου: 2651008551, e-mail: npatronis@uoi.gr

 • ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ: Δημοσθένης Γκιώκας, Επίκουρος Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας (Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας)
  Διεύθυνση γραφείου: Κτίριο Χημείας, Γραφείο : Χ2, Γραφείο 305β, τηλ. γραφείου: 2651008402, e-mail: dgiokas@cc.uoi.gr
 • ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Παναγιώτης Τσαπάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής με γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη και Διαχείριση Δεδομένων»
  Διεύθυνση γραφείου: Κτίριο Μηχ. Πληροφορικής & Η/Υ, Γραφείο Β.3, τηλ. γραφείου: 2651008911, e-mail: tsap@cs.uoi.gr
 • ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ: Λεωνίδας Γεργίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι στα Υλικά»
  Διεύθυνση γραφείου: Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος, Γραφείο Ρ12, τηλ. γραφείου: 2651007316, e-mail: lgergidi@uoi.gr

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Σπύρος Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο στην «Ειδική Αγωγή»
  Διεύθυνση γραφείου:  Κτίριο Π.Τ.Δ.Ε. 4ος όροφος, τηλ. γραφείου: 2651005664, e-mail: ssoulis@uoi.gr
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: Γεωργία Παπαντωνίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία»
  Διεύθυνση γραφείου: Κτίριο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, 4ος όροφος, τηλ. γραφείου: 2651005889, -5794, e-mail: gpapanto@uoi.gr

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Αθανάσιος Σταυρακούδης, Επίκουρος Καθηγητής Υπολογιστικής Προσομοίωσης
  Διεύθυνση γραφείου: Κτίριο Βιλβιοθήκης, 1ος όροφος, τηλ. γραφείου: 2651005395, e-mail: astavrak@uoi.gr

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: Δημήτριος Πέσχος, Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας
  Διεύθυνση γραφείου:Κτίριο Ιατρικής,  τηλ. γραφείου: 26510-07574, email: dpeschos@cc.uoi.gr
 • ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ: Αμαλία Αφένδρα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιακή Γενετική»
  Διεύθυνση γραφείου: Κτίριο ΤΒΕΤ, 1ος όροφος, τηλ. γραφείου: 2651007494, εργαστήριου: 2651007393, email: aafendra@cc.uoi.gr

 

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 • ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Ζήκος Δέδος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες με έμφαση στη Διδακτική της Τέχνης»
  Διεύθυνση γραφείου: Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, γραφείο 252, ισόγειο, τηλ. γραφείου: 2651005013, e-mail: zdedos@cc.uoi.gr

 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 • ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Άγγελος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός»
  Διεύθυνση γραφείου: Κτίριο Διοίκησης γραφείο 231, τηλ. γραφείου: 2651009038, e-mail: angpapag@uoi.gr

Βασικό έργο της Επιτροπής είναι η υλοποίηση ενός συνόλου κατάλληλων και καινοτόμων δράσεων, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα θεσμοθετημένο, μακροπρόθεσμα βιώσιμο πλαίσιο στήριξης των φοιτητών ΑμεΑ ως προς την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών και παροχής εξειδικευμένων και επαρκών γνώσεων, ως προς τη βελτιστοποίηση των πρακτικών εφαρμογής του προγράμματος σπουδών και της τεχνογνωσίας, την ανάδειξη των ικανοτήτων και της επάρκειάς τους στη διεξαγωγή καινοτόμων μορφών έρευνας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Για τον λόγο αυτό, σχεδιάστηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση ενός συνόλου κατάλληλων και καινοτόμων δράσεων, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα θεσμοθετημένο, μακροπρόθεσμα βιώσιμο πλαίσιο στήριξης των φοιτητών ΑμεΑ ως προς την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών και παροχής εξειδικευμένων και επαρκών γνώσεων, ως προς τη βελτιστοποίηση των πρακτικών εφαρμογής του προγράμματος σπουδών και της τεχνογνωσίας, την ανάδειξη των ικανοτήτων και της επάρκειάς τους στη διεξαγωγή καινοτόμων μορφών έρευνας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες επιμέρους δράσεις με αναφορά στο δίπολο αφενός, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και αφετέρου, της παροχής υπηρεσιών:

Σε επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας:

 • καταγραφή των φοιτητών ΑμεΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με στόχο την αποτύπωση και χαρτογράφηση των αναγκών σε επίπεδο συνόλου του Ιδρύματος και σε επίπεδο Τμημάτων, αναφορικά με τα επιμέρους χαρακτηριστικά των ίδιων των φοιτητών και των συνθηκών φοίτησης
 • σχεδιασμός κατάλληλων μορφών παρέμβασης και βελτιστοποίησης των υφισταμένων στρατηγικών και πρακτικών εκπαιδευτικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων κατάλληλων για την επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών ΑμεΑ
 • πληροφόρηση των φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας στο σύνολό της, μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
 • ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας του Πανεπιστημίου μέσω της Σύνταξης «Οδηγού Κανόνων Συμπεριφοράς και Στρατηγικών Διδασκαλίας» για φοιτητές ΑμεΑ
 • σχεδιασμός και υποβολή ερευνητικών προγραμμάτων στοχευμένων στην ενίσχυση των φοιτητών ΑμεΑ. Ενδεικτική είναι η υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Erasmus+ για φοιτητές ΑμεΑ σε συνεργασία με Παν/μια πέντε Ευρωπαϊκών χωρών με αντικείμενο κατάρτιση ομάδας φοιτητών ΑμεΑ σε εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο

Σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών:

 • ορισμός Καθηγητή-Συμβούλου φοιτητών ΑμεΑ ανά Τμήμα ο οποίος θα συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλης και επιτυχούς επικοινωνίας μεταξύ του φοιτητή και των διδασκόντων, ώστε να επιτευχθεί μείωση των δυσκολιών που πιθανά αντιμετωπίζει στη διάρκεια των σπουδών, την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και την παροχή κινήτρων ώστε να ελαχιστοποιηθούν πιθανοί κίνδυνοι εγκατάλειψης των σπουδών
 • ορισμός διοικητικού υπαλλήλου ανά γραμματεία Τμήματος/Σχολής υπεύθυνου για την ενημέρωση/υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ σε ζητήματα του Τμήματος/Σχολής: καταχώρηση φοιτητών, διαδικασίες και ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών, εξέτασης, πληροφόρηση/ενημέρωση των ΑμεΑ για προγράμματα, έκτακτες ανακοινώσεις, κανονισμούς, εκδηλώσεις κ.λπ.)
 • δημιουργία ιστοσελίδας προκειμένου για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των φοιτητών ΑμεΑ: σε εκπαιδευτικά θέματα, ενδιαφέροντα κοινωνικοπολιτισμικά και εκπαιδευτικά γεγονότα και προγράμματα, σημαντικές πληροφορίες για παροχές και υπηρεσίες, ανεύρεση εργασίας, νομοθετικές διατάξεις, συνέχιση σπουδών
 • παροχή μορφών  συμβουλευτικής και υποστήριξης μέσω εξατομικευμένων συνεδριών, σε ψυχο-συναισθηματικό-κοινωνικό επίπεδο (ενίσχυση εικόνας του εγώ, ενθάρρυνση συμμετοχής σε ομαδικές εργασίες και ανάληψης πρωτοβουλιών στο πλαίσιο σπουδών τους, συζήτηση θεμάτων που αφορούν στους ίδιους τους φοιτητές)
 • διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων με στόχο την εξωτερίκευση, περιγραφή, επαναπροσδιορισμό και καλή διαχείριση των συναισθημάτων και των βιωμάτων των συμμετεχόντων φοιτητών ΑμεΑ, προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σπουδές τους

Η συνέχιση, βελτιστοποίηση και επέκταση σε επίπεδο συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς, υπηρεσίες, και θεσμούς, του έργου της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη στήριξη των φοιτητών ΑμεΑ, κρίνεται επιβεβλημένη.

Ως εκ τούτου, σε ένα πλαίσιο σχεδιασμού και διαμόρφωσης προοπτικών βέλτιστης παροχής γνώσεων και κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων και αξιοποίησής τους στην αγορά εργασίας, προτάθηκαν προς υλοποίηση:

 • η συνεχής χαρτογράφηση και ερμηνεία των αναγκών των φοιτητών ΑμεΑ του Παν/μίου Ιωαννίνων (στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων),
 • η δημιουργία ομάδων συνεργασίας Εθελοντών (φοιτητών, αποφοίτων, συλλόγων και φορέων)
 • η ενεργοποίηση μορφών ισότιμης και επιτυχούς συμμετοχής των φοιτητών ΑμεΑ στους πανεπιστημιακούς πυλώνες κοινωνικής δικτύωσης  και δραστηριοποίησης (πολιτιστικές οργανώσεις, ομίλους, συλλόγους φοιτητών)
 • η ανάπτυξη μορφών επιτυχούς συνεργασίας με επαγγελματικούς, κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση συνθηκών κατάλληλων και επαρκών προκειμένου οι φοιτητές ΑμεΑ να ολοκληρώσουν επιτυχώς την Πρακτική τους Άσκηση (ιδιωτικοί και φορείς του δημοσίου), να υποστηριχθούν κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας (ΟΑΕΔ), να τύχουν ευκαιριών συνέχισης των σπουδών τους (φορείς χορήγησης υποτροφιών)
 • η διαμόρφωση προδιαγραφών πρόσβασης και χρήσης των χώρων και των υπηρεσιών του Παν/μίου Ιωαννίνων: (Κτιριακή και Υλικοτεχνική υποδομή, Ειδική σήμανση, Κατασκευή μακετών πρόσβασης κτιρίων σε μορφή Braille), Μετακίνηση από και προς το Πανεπιστήμιο, Χρήση υπηρεσιών (βιβλιοθήκες, γυμναστήρια, χώροι εκδηλώσεων)