Σας ενημερώνουμε οτι ο web server CRONOS του φοιτητολογίου δεν λειτουργεί από σημερα το 2/2/2017 λόγω βλάβης.

Για τον λόγο αυτό δεν θα είναι δυνατόν να καταχωρηθούν online βαθμοί από τους διδάσκοντες, αλλά ούτε και οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση στη καρτέλα τους.

Το φοιτητολόγιο όμως για τις γραμματείες λειτουργεί κανονικά.

 

Το σύστημα προβλέπεται να επανέλθει σε δύο μέρες.

Θα έχετε ενημέρωση για κάθε εξέλιξη.

 

Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τηλ. 26510 07152