Οι υπηρεσίες του φοιτητολογίου θα είναι σύντομα και πάλι διαθέσιμες σε φοιτητές και διδάσκοντες, μόλις ολοκληρωθούν οι λειτουργίες συντήρησης – αναβάθμισης των servers.

Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης
Κέντρο Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων