88η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων

Δήλωση συμμετοχής

Σημειώσεις:
με αστερίσκο (*) σημειώνονται τα υποχρεωτικά πεδία
Τα στοιχεία των συμμετεχόντων να αναγράφονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Με την επιτυχή υποβολή της φόρμας θα σας αποσταλεί ενημερωτικό email.

Προσωπικές πληροφορίες

 


 

Πληροφορίες διαμονής

 


 

Δραστηριότητες συνόδου


68η Συνάντηση Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. και στελεχών των Ε.Λ.Κ.Ε. (10-11/7/2018)73η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Έρευνας/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. (12/7/2018)19η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (12/7/2018)8ης Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (12/7/2018)4η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων με αρμοδιότητες Φοιτητικής Μέριμνας (12/7/2018)88η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων, με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων και των Αντιπροέδρων Δ.Ε. (13/7/2018)88η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων, με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων του Προεδρείου (14/7/2018)

 


Δείπνο (9/7/2018)Γεύμα (10/7/2018)Δείπνο (10/7/2018)Γεύμα (11/7/2018)Δείπνο (11/7/2018)Γεύμα (12/7/2018)Δείπνο (12/7/2018)Γεύμα (13/7/2018)Δείπνο (13/7/2018)Γεύμα (14/7/2018)Ξενάγηση στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης (Παρασκευή 13/7/2018)