Από τις παρακάτω καρτέλες μπορείτε να επιλέξετε εκείνη που σας ενδιαφέρει και να βρείτε τα έντυπα που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.

Κάνοντας κλικ επάνω στο έντυπο που σας ενδιαφέρει, το κατεβάζετε στον υπολογιστή σας και το χρησιμοποιείτε καταθέτοντάς το στην αντίστοιχη υπηρεσία.

Σύστημα Ανακοινώσεων Κεντρικής Ιστοσελίδας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Το Γραφείο Web του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων έχει αναλάβει την καθημερινή ανανέωση και ενημέρωση του Συστήματος Ανακοινώσεων της Κεντρικής Ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο Σύστημα Ανακοινώσεων μπορούν να αναρτηθούν τρία (3) είδη διαφορετικών ανακοινώσεων:

 • Γενικές ανακοινώσεις
 • Ημερίδες – Συνέδρια
 • Εκδηλώσεις

Εάν επιθυμείτε την ανάρτηση κάποιας ανακοίνωσης, μπορείτε να κατεβάσετε ένα από τα κάτωθι πρότυπα και να τα συμπληρώσετε ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ που περιέχονται. Η αποστολή τους πρέπει να γίνει μαζί με όλο το συνοδευτικό υλικό στο webmaster@uoi.gr όπως αναφέρεται και στις οδηγίες.

 1. Πρότυπο γενικής ανακοίνωσης
 2. Πρότυπο ημερίδας – συνεδρίου – εκδήλωσης

 

*Σημείωση 1: Για την ανάρτηση στο σύστημα ανακοινώσεων του Παν. Ιωαννίνων απαιτούνται δύο πλήρεις εργάσιμες ημέρες.
*Σημείωση 2: 
Δεν παρέχεται η δυνατότητα ανάρτησης ενός γεγονότος και στις εκδηλώσεις και στις ανακοινώσεις.

Έντυπα Αξιολόγησης


 1. Έντυπο έκθεσης αξιολόγησης Α – Προϊσταμένων Διευθύνσεων – Τμημάτων – Γραφείων
 2. Έντυπο έκθεσης αξιολόγησης Β – Κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ
 3. Έντυπο έκθεσης αξιολόγησης Γ – Κατηγορία ΥΕ

 

Έντυπα Αδειών


Μέλη Δ.Ε.Π. –  Ε.Ε.Π. – Ε.ΔΙ.Π.

 1. Αίτηση για Κανονική Άδεια
 2. Αίτηση για Άδεια Εξωτερικού
 3. Αίτηση για Άδεια Εκλεκτορικού – Τριμελών – Επταμελών Επιτροπών
 4. Αίτηση για Άδεια Διδακτικών – Ερευνητικών Λόγων
 5. Αίτηση για Εκτός Έδρας Μετακίνηση
 6. Αίτηση για Επιστημονική Άδεια

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

 1. Αίτηση Άδειας
 2. Αίτηση για Εκτός Έδρας Μετακίνηση

Διοικητικοί Υπάλληλοι

 1. Αίτηση Άδειας
 2. Αίτηση για Εκτός Έδρας Μετακίνηση

 

Έντυπα για έκδοση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας – Πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών


 1. Αίτηση για βεβαίωση προϋπηρεσίας – Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

 

Έντυπα που αφορούν θέματα Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας


 1. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας
 2. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας από το Γ.Λ.Κ.

 

Υπεύθυνη Δήλωση


 1. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών


Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο αναμόρφωσης του συστήματος προμηθειών υλικών (αναλωσίμων και μη), καθιερώνει τη λειτουργία ενιαίας αποθήκης. Τα αιτήματα των τμημάτων, των σχολών και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, θα γίνονται πλέον με τυποποιημένα έντυπα που μπορείτε να τα βρείτε στα παρακάτω σχετικά αρχεία.

Αρχικά, τα αιτήματα αφορούν την προμήθεια:

Τα είδη θα καταγράφονται στα τυποποιημένα έντυπα με τον κωδικό περιγραφής που αναφέρονται παρακάτω και θα αποστέλλονται στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση της διαδικασίας αυτής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την αποφυγή καθυστερήσεων στην παράδοση των αιτουμένων ειδών.

 

Διαθέσιμα Μοντέλα Η\Υ


Στην παρούσα φάση στις αποθήκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

 

Αιτήσεις Χορήγησης Υλικών


Παρακαλούμε να συμπληρώνονται όλες οι στήλες των έντυπων αιτήσεων και ιδιαίτερα οι στήλες «ΚΩΔΙΚΟΣ» (κωδικός είδους) και «ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ» (κωδικός τακτικού προϋπολογισμού). Σε διαφορετική περίπτωση τα αιτήματα θα επιστρέφονται για διόρθωση, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην υλοποίησή τους.

 1. Αίτηση για τις Διοικητικές Υπηρεσίες
 2. Αίτηση για τις Σχολές και τα Τμήματα

 

Προμήθεια ειδών toner, μελανοταινιών κλπ


Σας ενημερώνουμε ότι η προμήθεια των toner, μελανοταινιών και συναφών αναλωσίμων για τους εκτυπωτές και fax του Πανεπιστημίου μας, από την Τετάρτη 12-12-2012, θα πραγματοποιείται μέσω του προμηθεύτριας εταιρείας  “ZCOPY”, που ανέδειξε ο διαγωνισμός της 16ης Οκτωβρίου 2012, με την εξής διαδικασία:

 1. Δηλώνετε με e-mail στη διεύθυνση , το toner που χρειάζεστε με τα εξής στοιχεία:
  1. τον τύπο του εκτυπωτή,
  2. τον κωδικό του toner (το οποίο αναγράφεται στη συσκευασία του), και
  3. τα πλήρη στοιχεία σας [ονοματεπώνυμο σας – τηλέφωνο επικοινωνίας – αριθμός γραφείου]
 2. Συμπληρώνετε το Δελτίο παραγγελίας Toner – Μελανοταινιών
 3. Τοποθετείτε την άδεια συσκευασία του toner στον ειδικό κάδο συγκέντρωσης, ο οποίος βρίσκεται στο θυρωρείο του κτηρίου σας και συμπληρώνετε το έντυπο που βρίσκεται δίπλα στον κάδο με τα στοιχεία σας. Κάδοι συγκέντρωσης των άδειων toner υπάρχουν στα Θυρωρεία των κτηρίων:
  1. του Μεταβατικού, όπου θα εξυπηρετούνται και το πολυδύναμο κτήριο, τα προκάτ και το ΔΙΚΕΕΠΠΕ,
  2. των Α’ Φοιτητικών Κατοικιών, όπου θα εξυπηρετούνται η Τεχνική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας,
  3. των Β’ Φοιτητικών Κατοικιών, όπου θα εξυπηρετούνται η Επιτροπή Ερευνών και το Τυπογραφείο,
  4. της Φιλοσοφικής Σχολής,
  5. της Σχολής Επιστημών Αγωγής,
  6. του Τμήματος Φυσικής,
  7. του Τμήματος Χημείας,
  8. του Τμήματος Μαθηματικών,
  9. του Τμήματος Πληροφορικής,
  10. του Τμήματος Ιατρικής, και
  11. στο ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, όπου θα εξυπηρετούνται και τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης  και το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.
 4. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα παραλαμβάνει τα άδεια toner κάθε Τετάρτη και θα παραδίδει τις νέες συσκευασίες κάθε Δευτέρα. Η παράδοση των toner θα γίνεται αρχικά στα γραφεία σας από τoν εκπρόσωπο της εταιρείας για την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας τους.
 5. Τέλος, θα πρέπει κατά την παραλαβή του toner από εσάς, να συμπληρώνεται το συνημμένο έντυπο, προκειμένου να γίνεται η διαπίστωση παραλαβής και καλής λειτουργίας. Το συμπληρωμένο αυτό έντυπο θα το αποστείλετε στο Τμήμα Προμηθειών και θα λειτουργεί ως πρακτικό παραλαβής του τιμολογίου του προμηθευτή για την πληρωμή του.

Παρακαλούμε να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία για την εύρυθμη λειτουργία της ανωτέρω προμήθειας.

 

Έντυπα προμήθειας ειδών toner, μελανοταινιών


Tα σχετικά έντυπα που απαιτούνται για την προμήθεια ειδών toner, μελανοταινιών και συναφών αναλωσίμων για εκτυπωτές και FAX

 1. Σύμβαση και Λίστα Toner
 2. Δελτίο παραγγελίας Toner – Μελανοταινιών
 3. Δελτίο παραλαβής Toner – Μελανοταινιών

Δικαιολογητικά Απονομής Σύνταξης


Για την αποστολή των σχετικών φακέλων συνταξιοδότησης από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων-εντύπων από τους ενδιαφερομένους:

 1. Αίτηση απονομής Σύνταξης για Γ.Λ.Κ.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση για συνταξιοδότηση
 3. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης εκδιδόμενο από την αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, από το οποίο να φαίνονται τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου, το έτος γέννησης αυτών, η προσωπική τους κατάσταση (τέκνα άγαμα ή έγγαμα).
 5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου πιστωτικού Ιδρύματος (Βιβλιάριο Τραπέζης).
 6. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (σε μια σελίδα).
 7. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

 

Έντυπα που αφορούν θέματα Συνταξιοδότησης


 1. Αίτηση για Παραίτηση
 2. Αίτηση για απονομή σύνταξης για το Γ.Λ.Κ.
 3. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για συνταξιοδότηση