Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών ( ΦΕΚ σε μορφή PDF )
Το Οργανόγραμμα των Διοικητικών Υπηρεσιών (σε μορφή PDF)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Ι. ( ΦΕΚ σε μορφή PDF )