Πρύτανης

Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης

Καθηγητής Χημείας

 

Τηλ. 26510- 07446, 09061
Fax. 26510 – 07200

e-mail: talbanis@uoi.gr, prytania@uoi.gr

Αντιπρυτάνεις

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Μηνάς Η. Πασχόπουλος

Καθηγητής Ιατρικής

 

Τηλ. 26510-07319
Fax. 26510-07200

e-mail: mpasxop@uoi.gr

Σπύρος Γεωργάτος

Καθηγητής Ιατρικής

 

Τηλ. 26510-07525
Fax. 26510-07200

e-mail: sgeorgat@cc.uoi.gr

Σταύρος Δ. Νικολόπουλος

Καθηγητής Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

 

Τηλ. 26510-07448
Fax. 26510-07200

e-mail: sdnikolopoulos@uoi.gr

Γραμματεία Πρυτανείας

Γραμματεία Πρυτανείας

Επικοινωνία

Τηλ. 26510-07446, 09061, 07319, 07525, 07448
Fax. 26510-07200
e-mail: prytania@uoi.gr