Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙΚΕΠΠΕΕ) «Σταύρος Νιάρχος». Υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης τόσο δια ζώσης όσο και με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως μάθησης (e-learning).

Πιστοποίηση – Διακρίσεις
Το ΚΕΔΙΒΙΜ διαθέτει πιστοποίηση δομών και υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Το 2012 βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το 2015 η δράση του ΚΕΔΙΒΙΜ εντάχθηκε στην Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία  στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας. Τα προγράμματα τού ΚΕΔΙΒΙΜ έχουν διακριθεί ως παραδείγματα καλής πρακτικής (good practice) τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ιστοσελίδα
Επικοινωνία

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
451 10 Ιωάννινα

Τηλ.: +30-26510-09141, 09131
Fax: +30-26510-09230
E-mail: kedivim@uoi.gr
Facebook: www.facebook.com/kekuoi
Twitter: @kekuoi