Φιλοσοφική Σχολή

You are here:
Φιλοσοφική Σχολή
filosofiki-logo1

Φιλοσοφική Σχολή

Η Φιλοσοφική ήταν η πρώτη Πανεπιστημιακή Σχολή, η οποία ιδρύθηκε στα Ιωάννινα τον Νοέμβριο του 1964, ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ίδρυση και λειτουργία της υπήρξαν αποτέλεσμα συντονισμένων, πολύχρονων πρωτοβουλιών και ενεργειών του πολιτικού και πνευματικού κόσμου της Ηπείρου.
Το 1970 με το υπ’ αριθμ. 746/1970 Νομοθετικό Διάταγμα ιδρύθηκε ανεξάρτητο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στα Ιωάννινα. Παράλληλα, ιδρύθηκε η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην οποία εντάχθηκε το παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985 η ενιαία, έως τότε, Φιλοσοφική Σχολή, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 445/18.10.1984, κατατμήθηκε σε τρία Τμήματα: της Φιλολογίας, της Ιστορίας και Αρχαιολογίας και της Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

Το διάσημο για τον Κοσμήτορα της Σχολής καθορίστηκε το 1971. Πρόκειται για την περιστερά μετά στεφάνου ελαίας, η οποία αντιγράφει απεικόνιση αρχαίου νομίσματος της Κασσώπης.
Οι Ανθρωπιστικές Σπουδές αποσκοπούν στην κατάρτιση καθηγητών που προσανατολίζονται για τη Μέση Εκπαίδευση και συνάμα στην προετοιμασία επιστημόνων που θα τάξουν εαυτούς στην έρευνα.

Στα Τμήματα Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας θεραπεύονται ποικίλα γνωστικά αντικείμενα που ενισχύονται από τα προγράμματα ανταλλαγών φοιτητών και προσωπικού Erasmus+, την πρακτική άσκηση, θερινά προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικά εργαστήρια, αρχεία, αξιόλογα Μουσεία, εκπαιδευτικές εκδρομές, ημερίδες, συνέδρια και διαλέξεις. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, διατομεακά, διατμηματικά και διαπανεπιστημιακά, έχουν να επιδείξουν υψηλό επίπεδο, καθώς τεκμαίρεται από την κατοπινή επιστημονική παρουσία των πτυχιούχων και διδακτόρων τους.

Ιστοσελίδες Τμημάτων
Κοσμητεία
Ιστοσελίδα
Κοσμήτωρ
  • Ιωάννης Πρελορέντζος, Καθηγητής

Πρόεδροι Τμημάτων
  • Ελένη Χουλιαρά-Ράϊου, Καθηγήτρια
    Πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας

  • Ιωάννης Λώλος, Καθηγητής
    Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

  • Θεοχάρης Αθανασιάδης, Καθηγητής
    Πρόεδρος Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επικοινωνία

Προϊσταμένη: Αγλαΐα Αγγέλη

Φιλοσοφική Σχολή
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος, γραφείο Γ322
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07410
Fax: 26510 09065
E-mail: kosmphil@uoi.gr
www: http://deanphil.ac.uoi.gr/